Tarieven


Individuele psychosociale therapie : €70,00 per consult, ongeacht de gespreksduur (tussen de 60 en 90 minuten).

Coaching/Counseling: €70,00 per consult, ongeacht de gespreksduur (tussen de 60 en 90 minuten).

Psychosociale therapie (binnen relaties of gezinnen) voor twee personen of meer: €85,00 per consult, ongeacht de gespreksduur (tussen de 60 en 90 minuten).

Adviesgesprekken relaties ( één- en tweemalig): €85,00 per consult, ongeacht de gespreksduur (tussen de 60 en 90 minuten).

Relatietherapie: €85,00 per consult, ongeacht de gespreksduur (tussen de 60 en 120 minuten). De eerste gesprekken kunnen soms uitlopen.


VERGOEDINGEN

Bovenstaande consulten -psychosociale therapie, counseling, psychosociale therapie binnen relaties/of gezinnen en adviesgesprekken binnen relaties-vallen onder de complementaire (alternatieve) hulpverlening en worden door diverse Zorgverzekeraars bij een aanvullende verzekering (gedeeltelijk) vergoed. Dit is mede afhankelijk van het verzekeringspakket. 
Bekijk wel eerst de polis en vraag eventueel de verzekeraar naar de voorwaarden.

Coaching en Relatietherapie worden niet door de Zorgverzekeraar vergoed. In sommige gevallen wordt i.p.v. relatietherapie gesproken over psychosociale therapie binnen relaties en worden deze gesprekken wel vergoed.

Voor minima en uitkeringsgerechtigden kunnen in overleg kortingen worden gegeven. Ik hanteer dan sociale tarieven.

Bij verhindering dient de afspraak minimaal 24 uur van te voren afgezegd te worden; bij niet nakomen hiervan wordt 75% van een sessie in rekening gebracht.

Voor een uitgebreid overzicht van welke Zorgverzekeraars consulten gedeeltelijk vergoeden zie:

Overzicht zorgverzekeraars per 1 januari 2018

Een overzicht van zorgverzekeraars en de vergoedingsmogelijkheden* vindt u op

deze link van de NFG 


*Het overzicht van het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars is met de grootst mogelijke zorg samengesteld door de NFG. De NFG stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden.

 



Bevrijding emoties
De bevrijding van emoties

ligt niet in het onderdrukken

of vermijden ervan,

maar in het totaal ervaren ervan.

Emoties bevrijden zichzelf,

als ze de ruimte krijgen om gevoeld te worden.

Erik van Zuydam
Referenties
een client 40 jaar: Ik heb de hulpverlening als laagdrempelig ervaren, de manier van werken vond ik dik in orde. Ik voelde mij snel op mijn gemak, dat is prettig voor iemand die niet eerder " hulp" heeft gevraagd. Een ge... lees meer »