Je veilig voelen

 

Je veilig voelen

Vraag: 

Wat kun je  bijvoorbeeld doen als jij iemand in een groep gewoon groet bv. de ander dat niet doet en jij  dat als heel vreemd of als onveilig ervaart?

Het eerste dat bij me opkomt bij deze vraag is: Doe iets aan  dat gevoel. Dat klinkt misschien wat kort door de bocht, maar ik zal het toelichten.

Binnen- of buitenwereld

Situaties waarin je je onveilig voelt of er een andere negatieve emotie ervaart, kun je grofweg op twee manieren insteken. De eerste is: het in de buitenwereld oplossen. Dat is wat de meeste mensen geneigd zijn om te doen. Of je lost het (eerst) in jezelf op. Misschien snap je het nu helemaal niet meer, maar blijf vooral verder lezen. 

Emotie is projectie

Alle emotie is namelijk projectie, ook de positieve emoties. Wat ik daarmee bedoel? Je ziet de wereld niet zoals hij is, maar zoals jij bent. Denk je maar eens in. Als baby wordt je aardig blanco geboren. En iedere gebeurtenis die je meemaakt in je leven als kind en die een sterke emotionele lading heeft (waar je dus emotie bij ervaart) wordt in je hersens opgeslagen als een pijnervaring of een plezierervaring. Iedere volgende keer dat je iets vergelijkbaars meemaakt scannen je hersens al die gebeurtenissen af (gaat meestal volkomen onbewust). En als ze iets vergelijkbaars tegenkomen wordt nagegaan hoe je eerder reageerde. Al die gebeurtenissen bij elkaar zijn een filter tussen jou en de werkelijkheid. Je zou het kunnen zien alsof we allemaal door een patrijspoortje naar de werkelijkheid kijken en dus ook allemaal maar een beperkt gedeelte van die werkelijkheid zien. 

Pestervaring of negeren

Stel dat je als kind zijnde bv. voor het eerst naar de basisschool gaat en je wordt door de kindjes uit je groep gepest of genegeerd, dan registreren je hersens dat als een pijnervaring. Gebeurt dat op de sportvereniging ook nog een keer en later bv. op de middelbare school nog een keer, dan zit er inmiddels een hele stevige verbinding in je hersens die teruggrijpen op de allereerste keer dat je die vervelende ervaring had. 

Kleine kind

Wat er vervolgens gebeurt is dat je op dat specifieke stuk stopt met ontwikkelen. Je blijft als het ware dat kleine kind dat voor het eerst naar de basisschool gaat en niet begrijpt wat er gebeurt. Je trekt je, net als dat kind daar en toen onmiddellijk terug. Want je had op dat moment niet voldoende bagage om iets anders te doen. Volautomatisch blijf je dat doen, zolang je niet onder ogen ziet wat er gebeurt. Je hebt als het ware eerst bewustzijn nodig om te herkennen wat er gebeurt. 

Bewustzijn

Bewustzijn is dus de eerste voorwaarde, maar meestal niet voldoende voorwaarde. Soms kom je er namelijk niet eens achter wat er precies is gebeurt. Misschien heb je geen bewuste herinneringen aan wat er daar en toen is gebeurd. En dat zou betekenen dat als je dat niet weet dat je er nooit iets aan zou kunnen doen. Gelukkig is dat niet zo. Ook als je niet precies weet waar het vandaan komt, kun je wel bewust kiezen voor ander gedrag. 

Wat kun je doen?

Je kunt bv. als je het gevoel ervaart, in jouw geval de onveiligheid, maar het kan willekeurig elk ander gevoel zijn, je bewust worden van die onveiligheid en je realiseren dat het met het kleine kind in jou te maken heeft. Dat kleine kind in jou wil op dat moment gezien, gehoord en gekoesterd worden. Niemand kan jou met terugwerkende kracht die veligheid bieden. Dat kun je alleen maar zelf. Je kunt als die situatie zich voordoet in gedachten naar dat kleine kind in jezelf gaan en het in gedachten toespreken. Het vertellen dat je het begrijpt en dat het zich mag voelen zoals het voelt. En dat jij (de volwassen jij) er bent om dat kind in jou te troosten en bij te staan. Neem het in gedachten maar op schoot en geef het kind dat wat jij nodig had maar niet kreeg toen die situatie zich voordeed.

Mindfulness

Een andere insteek vanuit de Mindfulness is dat je het gevoel van onveiligheid er gewoon laat zijn. Stel je maar voor dat je er  ademhaling naar toe gaat. Adem het gevoel op de inademing in en laat het op de uitademing weer los. En zeg tegen jezelf: Wat het ook is, het is er al. Dus laat het er maar zijn. Accepteer dat het gevoel er is en laat het er zijn. Meestal is het zo dat we weerstand voelen tegen dit soort gevoel en onszelf vertellen dat het er niet mag zijn. In die weerstand verlies je je energie en maak je jezelf onnodig klein. Als je accepteert dat je je onveilig voelt en je bent er ok mee dat je je voelt zoals je je voelt, valt er al een hele lading van het gevoel af.

Buitenwereld

Dit waren wat handreikingen voor het oplossen van de onveiligheid in jezelf. Vaak  is het zo dat wanneer je dit stuk in jezelf op lost, de behoefte om er in de buitenwereld iets mee te doen verdwijnt.

Geweldloze communicatie

 Bestaat de mogelijkheid het in de buitenwereld op te  lossen en wil je  de ander deelgenoot maken van wat er bij jou gebeurt, dan kun je de stappen van geweldloze communicatie (Marshall Rosenberg) gebruiken:

1.    Beschrijf de objectief waarneembare situatie (ontdaan van elk oordeel)

2.    Geef weer wat die concrete situatie met jou doet. Hoe voelt dat voor jou?

3.    Ga bij jezelf na wat je behoefte is en deel die

4.    Doe een concreet verzoek

 

In het bovenstaande voorbeeld van het niet groeten zou dat op het volgende neer kunnen komen:

1.    Ik (of jij) kwam zojuist de ruimte binnen. Ik zeg gedag en jij reageert niet.

2.    Ik merk dat ik dat  niet prettig vindt  het geeft me een ….. gevoel (heb je benoemd in je vraag: nl.  vreemd of  onveilig; iets anders zou ook kunnen  bv: bang, eenzaam, onrustig )

3.   Ik voel me liever op mijn gemak, kunnen we 

4.    ..... we afspreken dat je me voortaan gewoon gedag zegt?

Zo zou dat er dan uit kunnen zien. Veel succes!


 

Lach
Lach vandaag extra veel. Om uw eigen onhebbelijkheden, naar mensen op straat of om liefde die u voelt. Lach elke keer wanneer het kan.
Referenties
een client 40 jaar: Ik heb de hulpverlening als laagdrempelig ervaren, de manier van werken vond ik dik in orde. Ik voelde mij snel op mijn gemak, dat is prettig voor iemand die niet eerder " hulp" heeft gevraagd. Een ge... lees meer »