Algemeen

 

 Je kunt terecht voor een of meer (advies)gesprekken, of een langere periode van therapie.

Je hebt geen verwijzing van een arts nodig en er wordt niet met wachtlijsten gewerkt, dus na je aanmelding kun je meestal binnen twee weken al van start gaan.

 


OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK

De praktijk is geopend van maandagmiddag t/m donderdagavond

's Morgens tussen 10.00 uur tot 12.30 uur 

's Middags  tussen  13.00 en 17.30 uur

Voor de avonduren bestaat de mogelijkheid afspraken te maken vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur, behalve de woensdagavond.

In het weekend zijn geen afspraken mogelijk. Vrijdags alleen bij uitzondering.


 Praktijk-adres:

 Melchiorstraat 51

1757 PM Oudesluis

Email: bettydeheij@gmail.com

tel. vast: 0224227667

mobiel: 0642908726


KVK: 37159607

Beroepsregistraties

Geregistreerd als psychosociaal therapeut bij de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk(VPMW). De werkzaamheden zijn curatief en holistisch  gericht.  Erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg- NFG.  reg.nr. 5112265596

Naast de NFG tevens geregistreerd bij  de  RBCZ, Register Beroepsoefenaren  Complementaire  Gezondheidszorg.: licentienr.  809037R

 Registratie AGBcode

Geschillen

Door de NFG-licentie is er de verplichting te werken volgens de ethische gedragscode van deze branche- organisatie. Bij geschillen wordt gehandeld volgens een openbare klachtenregeling.

Privacy

Iedere cliënt kan verzekerd zijn van strikte geheimhouding. Alle gegevens worden met uiterste zorg behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden. Mocht overleg met derden noodzakelijk blijken, dan worden hierover vooraf afspraken gemaakt met de cliënt.

 

Lach
Lach vandaag extra veel. Om uw eigen onhebbelijkheden, naar mensen op straat of om liefde die u voelt. Lach elke keer wanneer het kan.
Referenties
een echtpaar: Van een al wat ouder echtpaar - wat ik al heel bijzonder vind, dat zij op latere leeftijd nog in therapie wilden gaan( het is nooit te laat daarvoor) - kreeg ik een bedankkaart met daarbij een gedicht... lees meer »