Algemeen

 

 Je kunt terecht voor een of meer (advies)gesprekken, of een langere periode van therapie.

Je hebt geen verwijzing van een arts nodig en er wordt niet met wachtlijsten gewerkt, dus na je aanmelding kun je meestal binnen twee weken al van start gaan.

 


OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK

De praktijk is geopend van maandagmiddag t/m donderdagavond

's Morgens tussen 10.00 uur tot 12.30 uur 

's Middags  tussen  13.00 en 17.30 uur

Voor de avonduren bestaat de mogelijkheid afspraken te maken vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur, behalve de woensdagavond.

In het weekend zijn geen afspraken mogelijk. Vrijdags alleen bij uitzondering.


 Praktijk-adres:

PRAKTIJK VOOR PSYCHOSOCIALE DIENSTVERLENING

 Melchiorstraat 51

1757 PM Oudesluis

Email: bettydeheij@gmail.com

tel. vast: 0224227667

mobiel: 0642908726


KVK: 37159607

Beroepsregistraties

Geregistreerd als psychosociaal therapeut bij de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk(VPMW). De werkzaamheden zijn curatief en holistisch  gericht.  Erkend door de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg- NFG.  reg.nr. 5112265596

Naast de NFG tevens geregistreerd bij  de  RBCZ, Register Beroepsoefenaren  Complementaire  Gezondheidszorg.: licentienr.  809037R

 Registratie AGBcode

Geschillen

Door de NFG-licentie is er de verplichting te werken volgens de ethische gedragscode van deze branche- organisatie. Bij geschillen wordt gehandeld volgens een openbare klachtenregeling.

Waarborg privacy:

Iedere cliënt kan verzekerd zijn van strikte geheimhouding. Alle gegevens worden met uiterste zorg behandeld en niet beschikbaar gesteld aan derden. Mocht overleg met derden noodzakelijk blijken, dan worden hierover vooraf afspraken gemaakt met de cliënt.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat er een dossier  wordt aangelegd. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheid en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat er  een factuur kan  worden opgesteld.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard. 

De client kan ten alle tijde  de gegevens uit het dossier opvragen, aanpassen en laten vernietigen. Hiertoe kan schriftelijk een verzoek worden gedaan.

De persoonsgegevens worden alleen vastgelegd voor het maken van een factuur, deze worden aangevuld indien zij niet volledig zijn en worden gecorrigeerd als ze onjuist blijken te zijn.

De persoonsgegevens worden up to date gehouden.

 

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.deinnerlijkekern.nl bezoekt. 

1. Beheer

De website  www.deinnerlijkekern.nl  staat onder beheer van  de Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening;  de contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website. 

2. Gegevens van bezoekers  Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.deinnerlijkekern.nl  worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.  

 

De praktijk voor Psychosociale Dienstverlening zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. 

 

 Cookies 

 1. De Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren.
 2. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn of haar browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. 
 3. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
 4. de Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening maakt gebruik van Analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers - geanonimiseerd - worden verwerkt
  tot grafieken en patronen die helpen om websites te verbeteren en te optimaliseren.                                                                                        
 5. Vragen
 6. Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij De Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in artikel 1 van deze Privacy Policy. 
 7. Disclaimer De Praktijk voor Psychosociale Dienstverleningis gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende. . Gegevens verstrekken aan derden  
 8. Gegevens die door de klant zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is hier één uitzondering op: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 
 9. Beveiliging
 10. De gegevens die de klant aan De Praktijk voor Psychosociale Dienstverleningverstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. 
 11. Aanpassing van klantgegevens De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. De Praktijk voor Psychosociale Dienstverlening kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door De Praktijk voor Psychosociale Dienstverleningvoorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd. 

 

 

Vitaliteit
NIET VERGETEN VANDAAG: EVEN KNUFFELEN

Uw partner, uw kind, ouder, familielid, huisdier. We hebben allemaal die aanraking nodig om oxycitine aan te maken; een hormoon waarvan u niet alleen een geluksgevoel krijgt, maar ook nog eens uw vitaliteit opvijzelt. En dat geldt natuurlijk ook voor degene die geknuffeld wordt!

Maar bovenal: het is gewoon hartverwarmend om te doen en te ontvangen, en ook: een aanraking zegt soms meer dan 1000 woorden!

Bron: Gezond Nu
Referenties
een client 40 jaar: Ik heb de hulpverlening als laagdrempelig ervaren, de manier van werken vond ik dik in orde. Ik voelde mij snel op mijn gemak, dat is prettig voor iemand die niet eerder " hulp" heeft gevraagd. Een ge... lees meer »